Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người lớn"

03/06/2019

Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người lớn"

Link: https://hou.edu.vn/tin-tuc/398/bao-nhan-dan-ngay-03-6-truong-dh-mo-ha-noi-tiem-can-giao-duc-mo-va-tien-phong-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo.html  

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội