Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học của Viện Đại học Mở Hà Nội

21/05/2018

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Chuẩn đầu ra các ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Viễn thông. Học viên xem tại đây

Chuẩn đầu ra các ngành Kỹ thuật Điện tử, Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Công nghệ Sinh học và Ngôn ngữ Anh. Học viên xem tại đây.

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội