Luận văn đã bảo vệ

21/05/2018

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Khóa 2009 - 2011). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/De_tai_luan_van_thac_si_KTDT_K2_V0201.pdf

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 2010 - 2012

1. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Khóa 2010 - 2012). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/DANH_MUC_DE_TAI_LUAN_VAN_THAC_SY_NGANH_KTDT_KHOA_HOC_2010-2012.pdf

2. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khóa 2010 - 2012). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/DANH_MUC_DE_TAI_LUAN_VAN_THAC_SY_NGANH_QTKD_KHOA_HOC_2010-2012.pdf

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 2011 - 2013

1. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Khóa 2011 - 2013). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Luan_van_ky_thuat_dien_tu_K4_V1.pdf

2. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khóa 2011 - 2013).

Phần 1: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Luan_van_quan_tri_kinh_doanh_k2_V1.pdf

Phần 2: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Luan_van_quan_tri_kinh_doanh_K2_V2.pdf

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 2012 - 2014

1. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Khóa 2012 - 2014). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Danh_muc_de_tai_luan_van_thac_si_dien_tu_K5_V0102.pdf

2. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khóa 2012 - 2014). Học viên  xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Danh_muc_de_tai_luan_van_thac_si_quan_tri_K3_V0102(1).pdf

3. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Khóa 2012 - 2014). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Danh_muc_de_tai_luan_van_thac_si_ngon_ngu_anh_K2_V0102(1).pdf

4. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế (Khóa 2012 - 2014). Học viên xem: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/Danh_muc_de_tai_luan_van_thac_si_luat_kinh_te_K1_V0102.pdf

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ Khóa 2013 - 2015

1. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

2. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

3. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

4. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

5. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

6. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Khóa 2013 - 2015). Học viên xem tại đây

Danh sách đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sĩ các ngành khóa 2014-2016

1. Công nghệ sinh học. Chi tiết tại đây

2. Công nghệ thông tin. Chi tiết tại đây

3. Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông.Chi tiết tại đây

4. Ngôn ngữ Anh. Chi tiết tại đây

5. Luật Kinh tế. Chi tiết tại đây

6. Quản trị kinh doanh. Chi tiết tại đây

Danh sách đề tài tốt nghiệp luận văn thạc sĩ các ngành khóa 2015-2017

1. Quản trị kinh doanh. Chi tiết tại đây

2. Luật Kinh tế. Chi tiết tại đây

3. Công nghệ thông tin. Chi tiết tại đây

4. Công nghệ sinh học. Chi tiết tại đây

5. Kỹ thuật Viễn thông.Chi tiết tại đây

6. Kỹ thuật Điện tử. Chi tiết tại đây

7. Ngôn ngữ Anh. Chi tiết tại đây

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội