Thời khóa biểu nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Anh

21/05/2018

Thời khóa biểu nghiên cứu sinh khóa 2016-2019: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/TKB%20NCS%20khoa%202016-2019.doc

Thời khóa biểu nghiên cứu sinh khóa 2017-2020: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/TKB%20NCS%20khoa%202017-2020.doc

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội