Biểu mẫu Tiến sĩ

21/05/2018

1. Những điều nghiên cứu sinh cần biết tại đây

2. Kế hoạch học tập kì 1 tại đây

3. Kế hoạch học tập kì 2 tại đây

4. Kế hoạch học tập toàn khóa tại đây

5. Đăng ký sinh hoạt chuyên môn tại đây

6. Báo cáo kết quả học tập và tiến độ nghiên cứu tại đây

7. Quy trình đào tạo tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại đây

8. Quy định trình bày luận án tiến sĩ tại đây

9. Đơn xin bảo vệ chuyên đề tại đây

10. Bản đăng ký chuyên đề NCS tại đây

11. Đề cương chi tiết chuyên đề NCS tại đây

12. Quy định trình bày tiểu luận tổng quan tại đây

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội