Thông báo danh sách, số báo danh, phòng thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ thứ 7 ngày 14 tháng 11 năm 2015

21/05/2018

Học viên xem danh sách, số báo danh và phòng thi chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ ngày 14 tháng 11 năm 2015.

1. Danh sách thi các kỹ năng nghe, đọc, viết học viên xem tại đây

Phòng thi 1 (TC.213), Phòng thi 2 (TC.212), Phòng thi 3 (TC.211), Phòng thi 4 (TC.210), Phòng thi 5 (TC.209), Phòng thi 6 (TC.208), Phòng thi 7 (TC.207) , Phòng thi 8 (TC.206), Phòng thi 9 (TC.306) , Phòng thi 10 (TC.307), Tòa nhà TC, Số 94 Lê Thanh Nghị, Hà Nội.

2. Danh sách thi kỹ năng nói học viên xem tại đây

Bàn thi nói 1 (TC.213), Bàn thi nói 2 (TC.212), Bàn thi nói 3 (TC.211), Bàn thi nói 4 (TC.210), Bàn thi nói 5 (TC.209), Bàn thi nói 6 (TC.208), Bàn thi nói 7 và 8 (TC.207), Bàn thi nói 9 (TC.206), Bàn thi nói 10 và 11 (TC.306), Bàn thi nói 12 và 13 (TC.307), Tòa nhà TC, Số 94 Lê Thanh Nghị, Hà Nội

3. Lịch thi học viên xem tại đây

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội