Thông báo Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2016

21/05/2018

KẾ HOẠCH

Thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ Năm 2016

 

Thời gian thi:               - Đợt 1: các ngày 19-20/03/2016.

                                    - Đợt 2: các ngày 13-14/08/2016.

                                    - Đợt 3: các ngày 12-13/11/2016.

 

Lịch thi cụ thể cho từng đợt sẽ được thông báo sau khi có danh sách thí sinh dự thi.

Chi tiết học viên xem tại đây

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội