Điểm thi hết môn cao học ngành Quản trị kinh doanh Khóa 3

19/05/2018

Điểm thi hết học phần Cao học ngành Quản trị kinh doanh Khóa 3

1.Triết học(QTK3-1, QTK3-2, QTK3-3, QTK3-4).Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK2_TRIETHOC.pdf

2. Kinh tế Vĩ mô (QTK3-1, QTK3-2, QTK3-3, QTK3-4). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK3_KTVIXMO.pdf

3. Quản trị chiến lược (QTK3-1, QTK3-2, QTK3-3, QTK3-4). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK3_CHIEN_LUOC.pdf

4. Kinh tế Vi mô (QTK3-1, QTK3-2, QTK3-3, QTK3-4). Chi tiết học viên

5. Quản trị Marketing (QTK3-1 & QTK3-2). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QT_MARKETING_QTK3-1QTK3-2.pdf

6. Luật Kinh doanh (QTK3-1 & QTK3-2). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/DIEM_THI_MON_LUAT_KINH_DOANH_QTK3-12.pdf

7. Tiếng Anh chuyên ngành (QTK3-1 & QTK3-2). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/DIEM_THI_TACN_QTK3-12.pdf

8. Khoa học quản lý (QTK3-1, QTK3-2, QTK3-3, QTK3-4). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK2__KHQL.pdf

9. Quản trị Sản xuất & tác nghiệp (QTK3-1 & QTK3-2). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK2_HN_QTSX.pdf

10. Quản trị nguồn nhân lực (QTK3-1 & QTK3-2). Chi tiết học viên: http://fgs.hou.edu.vn/files/anhbaiviet/files/QTK2_HN_QTNL.pdf

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội