Lịch học cao học QT Kinh doanh, KT Điện tử, KT Viễn thông, Ngôn ngữ Anh, CN Sinh học, Luật KT, CN Thông tin và Kế toán (Khóa 2017-2019)

30/05/2018

1. Lịch học cao học Quản trị kinh doanh (2017-2019). Học viên xem tại đây

2. Lịch học cao học Ngôn ngữ Anh (2017-2019). Học viên xem tại đây

3. Lịch học cao học Kế toán (2017-2019). Học viên xem tại đây.

4. Lịch học cao học Công nghệ thông tin (2017-2019). Học viên xem tại đây.

5. Lịch học cao học Công nghệ Sinh học (2017-2019). Học viên xem tại đây.

6. Lịch học cao học Kỹ thuật Điện tử (2017-2019). Học viên xem tại đây.

7. Lịch học cao học Kỹ thuật Viễn thông (2017-2019). Học viên xem tại đây.

8. Lịch học cao học Luật Kinh tế (2017-2019). Học viên xem tại đây.

Địa điểm học tập:  Tòa nhà Số 96 Phố Định Công, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sơ đồ phòng học:  Tòa nhà Số 96 Phố Định Công, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tin liên quan
Nghiên cứu Học bổng
Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng...

Một số hoạt động văn nghệ hướng tới chào mừng ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 - 03/11/2013)

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển...

Hội thảo Một số hướng nghiên cứu và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện...

Hội thảo đổi mới đào tạo Sau Đại học tại Viện Đại học Mở Hà Nội