Mẫu biểu cho học viên cao học

Danh mục các biểu mẫu dành cho học viên cao học được đăng tải phía dưới bao gồm:

1. Mẫu Lý lịch khoa học.

(Lý lịch khoa học của học viên cần có xác nhận của cơ quan công tác,...)

2. Mẫu Tờ khai học viên.

3. Giấy chứng nhận học viên cao học.

4. Mẫu Giấy giới thiệu thực tập cho học viên cao học.

5. Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

6. Mẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ.

7. Mẫu Đơn xin thay đổi đề tài luận văn.

8. Mẫu Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn.

9. Mẫu Đề cương chi tiết luận văn.

10. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin

11. Mẫu báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ.

12. Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn.

13. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.

14. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

15. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Viễn thông.

16. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế.

17. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin.

18. Thông báo cộng điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với học viên có bài báo khoa học, công trình khoa học.

19. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn và đề cương chi tiết ngành công nghệ Sinh học.

20. Hướng dẫn thủ tục sau bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

21. Mẫu trang xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ.

22. Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.

23. Mẫu đơn xin học ngoài giờ hành chính.

24. Mẫu đơn xin hoãn thi.

Lưu ý:

 

- Khi học viên nộp quyển luận văn cần có chữ ký xác nhận đồng ý bảo vệ của người hướng dẫn.

- Quyển luận văn phải có lời cam đoan của tác giả luận văn đặt ngay sau trang bìa phụ.

- Học viên nộp 01 quyển luận văn bìa mềm (có xác nhận của người hướng dẫn) cho Hội đồng thẩm định quy cách luận văn. Sau khi Hội đồng thẩm định duyệt quy cách luận văn thì học viên nhận về chỉnh sửa hoàn thiện và nộp lại 05 quyển bìa cứng để bảo vệ.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1. Ly lich khoa hoc cho hoc vien.doc)1. Ly lich khoa hoc cho hoc vien.docLý lịch Khoa học cho học viên cao học44 kB
Download this file (10 Mau de cuong chi tiet luan van cn thong tin.pdf)10 Mau de cuong chi tiet luan van cn thong tin.pdfMẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin237 kB
Download this file (11 Mau bao cao tien do luan van thac si.doc)11 Mau bao cao tien do luan van thac si.docMẫu báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ46 kB
Download this file (12 Don xin bao ve luan van thac si.doc)12 Don xin bao ve luan van thac si.docMẫu đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ33 kB
Download this file (13. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh Ngon ngu Anh.doc)13. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh Ngon ngu Anh.docHướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh67 kB
Download this file (14 Mau bia luan van quan tri kinh doanh.doc)14 Mau bia luan van quan tri kinh doanh.docMẫu bìa luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh249 kB
Download this file (14.1 Huong dan trinh bay luan van thac si nganh quan tri kinh doanh.doc)14.1 Huong dan trinh bay luan van thac si nganh quan tri kinh doanh.docHướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh58 kB
Download this file (15. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh kt dien tu va kt vien thong.doc)15. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh kt dien tu va kt vien thong.docHướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Viễn thông93 kB
Download this file (16. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh Luat Kinh te.doc)16. Huong dan trinh bay luan van thac si nganh Luat Kinh te.docHướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Luật Kinh tế116 kB
Download this file (17 Bia luan van cong nghe thong tin.doc)17 Bia luan van cong nghe thong tin.docMẫu bìa luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin68 kB
Download this file (17 Huong dan trinh bay luan van cong nghe thong tin.pdf)17 Huong dan trinh bay luan van cong nghe thong tin.pdfHướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin265 kB
Download this file (17 Mau trang xac nhan chinh sua luan van cn thong tin.doc)17 Mau trang xac nhan chinh sua luan van cn thong tin.docMẫu trang xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin32 kB
Download this file (18 Thong bao cong diem bai bao.pdf)18 Thong bao cong diem bai bao.pdfThông báo cộng điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với học viên có bài báo khoa học, công trình khoa học408 kB
Download this file (19. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn và đề cương chi tiết ngành công nghệ sinh học.doc)19. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn và đề cương chi tiết ngành công nghệ sinh học.doc19. Mẫu hướng dẫn trình bày luận văn và đề cương chi tiết ngành công nghệ Sinh học95 kB
Download this file (2 To khai hoc vien.doc)2 To khai hoc vien.docTờ khai học viên cao học33 kB
Download this file (20.1 Thong bao thu tuc sau bao ve.doc)20.1 Thong bao thu tuc sau bao ve.docThông báo thủ tục sau bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ năm 201752 kB
Download this file (20.2 To khai nop tai lieu sau bao ve.doc)20.2 To khai nop tai lieu sau bao ve.docTờ khai nộp tài liệu luận văn sau bảo vệ33 kB
Download this file (20.3 Huong dan viet tom tat luan van thac si.doc)20.3 Huong dan viet tom tat luan van thac si.doc20.3 Hướng dẫn viết tóm tắt luận văn28 kB
Download this file (21 Mau trang xac nhan chinh sua luan van.doc)21 Mau trang xac nhan chinh sua luan van.docMẫu trang xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ30 kB
Download this file (22. Mau de cuong chi tiet luan van thac si nganh Ngon ngu Anh.doc)22. Mau de cuong chi tiet luan van thac si nganh Ngon ngu Anh.docMẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh71 kB
Download this file (23. Mẫu đơn xin học ngoài giờ hành chính.doc)23. Mẫu đơn xin học ngoài giờ hành chính.docMẫu đơn xin học ngoài giờ hành chính28 kB
Download this file (24. Mẫu đơn xin hoãn thi học phần.doc)24. Mẫu đơn xin hoãn thi học phần.docMẫu đơn xin hoãn thi học phần26 kB
Download this file (3 Giay chung nhan hoc vien cao hoc.doc)3 Giay chung nhan hoc vien cao hoc.docGiấy chứng nhận học viên cao học35 kB
Download this file (4 Mau giay gioi thieu thuc tap.doc)4 Mau giay gioi thieu thuc tap.docMẫu giấy giới thiệu thực tập cho học viên cao học35 kB
Download this file (5. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.doc)5. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI.docĐơn xin bảo lưu kết quả học tập54 kB
Download this file (6. Mau dang ky de tai luan van lan 1.doc)6. Mau dang ky de tai luan van lan 1.docMẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ các ngành lần 127 kB
Download this file (6.2 Mau dang ky de tai luan van lan 2.doc)6.2 Mau dang ky de tai luan van lan 2.docMẫu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ các ngành lần 227 kB
Download this file (7 Mau don xin thay doi de tai luan van.doc)7 Mau don xin thay doi de tai luan van.docMẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ42 kB
Download this file (8 Mau don xin gia han.doc)8 Mau don xin gia han.docMẫu đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn33 kB
Download this file (9 Mau de cuong chi tiet luan van thac si.doc)9 Mau de cuong chi tiet luan van thac si.docMẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ323 kB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 09:02

Lượt xem: 2616

Mẫu Biểu cho cán bộ giảng viên

1. Mẫu nhận xét luận văn thạc sỹ (người hướng dẫn).

2. Mẫu nhận xét luận văn thạc sỹ (người phản biện).

3. Mẫu Lý lịch Khoa học (cán bộ giảng viên).

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1 Mau nhan xet luan van thac si danh cho giao vien huong dan.doc)1 Mau nhan xet luan van thac si danh cho giao vien huong dan.docMẫu nhận xét luận văn thạc sĩ dành cho giáo viên hướng dẫn34 kB
Download this file (2 Mau nhan xet luan van thac si cho thay phan bien.doc)2 Mau nhan xet luan van thac si cho thay phan bien.docMẫu nhận xét luận văn thạc sĩ dành cho thầy phản biện luận văn35 kB
Download this file (3 Mau ly lich khoa hoc cho giang vien.doc)3 Mau ly lich khoa hoc cho giang vien.docMẫu Lý lịch khoa học cho giảng viên cao học676 kB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ năm, 20 Tháng 10 2016 09:52

Lượt xem: 2080

00739704
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
151
235
866
733404
5799
8800
739704

IP của bạn: 54.224.151.24
Server Time: 2018-05-23 18:45:46

Bản quyền thuộc Khoa Đào tạo Sau đại học - Đại học Mở Hà Nội