Thông báo thay đổi định dạng bài thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh

             Ngày 19, 20 tháng 3 năm 2016, Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ áp dụng đinh dạng thi mới cho bài thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho tất cả các học viên. Bài thi theo định dạng IELTS sẽ không được áp dụng nữa. Hình thức thi mới sẽ theo định dạng VSTEP. Định dạng bài thi VSTEP đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vietnamese standarized test of English proficiency – VSTEP). VSTEP là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 tương đương bậc B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR. Đây là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu tiên do Việt Nam xây dựng theo quy trình xây dựng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh chặt chẽ do tổ chức ALTE (Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Âu) nghiên cứu và giới thiệu.
Sau đây là định dạng mới của bài thi:
00739734
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
181
235
896
733404
5829
8800
739734

IP của bạn: 54.224.151.24
Server Time: 2018-05-23 18:54:34

Bản quyền thuộc Khoa Đào tạo Sau đại học - Đại học Mở Hà Nội